Strona główna

 Kontakt  Pomoc
Szybkie zamówienie (krok 1)
 
 

Certyfikaty SSL: Informacje ogólne dotyczące certyfikatów SSL

 

Strona główna

 

Aktualności

 

Hosting i serwery

 

Rejestracja domen

 

Certyfikaty SSL

 

   Informacje ogólne

 

   RapidSSL

 

   RapidSSL Wildcard

 

   QuickSSL

 

   True Business ID

 

   Instalacja certyfikatu

 

   Pytania i odpowiedzi

 

Wsparcie techniczne

 

Rozliczenia i płatności

 

Kontakt z obsługą

 

Aspekty prawne

 

 

 

 

 

 

Firma o12.pl sp. z o.o. - netlook.pl oferuje możliwość aktywacji następujących certyfikatów:

 

Certyfikat RapidSSL (zabezpiecza nazwę domeny z www. i bez www.) - 69 zł z VAT!
 

RapidSSL Wildcard (dla domeny i subdomen w danej domenie)

 

QuickSSL (dla pojedynczej domeny z gwarancją 100000 USD)

 

True Business ID (potwierdzenie autentyczności podmiotu gospodarczego)

  

 


 

Protokół SSL służy do przesyłania zabezpieczonych danych, między serwerem a klientem, które to dane spełniają trzy warunki – integralności informacji, uwierzytelnienia oraz poufności. Jeżeli chodzi o samą strukturę połączenia - tutaj klientem jest osoba, odwiedzająca stronę WWW, na której zastosowano możliwość szyfrowania przesyłanych od i do klienta informacji. SSL (Secure Socket Layer) został stworzony przez firmę Netscape w 1994r. Nie pozostając biernym, konkurencję dla SSL stworzył Microsoft, wprowadzając Private Communicating Technology (w skrócie – PCT). Obydwie firmy obecnie wspierają jeden standard – TLS (Transport Layer Security), który został zaimplementowany przez w/w firmy w ich przeglądarkach.
 


 

Każdy użytkownik witryny WWW może samodzielnie zweryfikować, czy nawiązane przez niego połączenie odbywa się w trybie zabezpieczonym – w takim przypadku na dole w pasku przeglądarki będzie widoczna mała kłódka, która oznacza że w danym momencie przesył danych ze stroną WWW odbywa się w sposób bezpieczny. Warstwa protokołu SSL znajduje się po między warstwami transportową i aplikacji w stosie protokołów. Dzięki temu warstwa SSL ma możliwość modyfikowania danych które są przesyłane jako wynik pracy protokołu HTTP przed tym kiedy dane trafią do warstwy transportowej, a stamtąd – dalej do miejsca przeznaczenia w sieci.

 

 

Przykład witryny zabezpieczonej SSL, wyświetlanej
w przeglądarce Internet Explorer 7

 

 

Przykład witryny zabezpieczonej SSL,  wyświetlanej w przeglądarce FireFox.

Na zdjęciu widoczna jest charakterystyczna dla połączenia SSL kłódka.

 

 


 

Połączenie SSL inicjuje klient. Przeglądarka klienta wysyła do serwera zapytanie o certyfikat. Serwer odpowiada, przesyłając do przeglądarki certyfikat dla danego adresu WWW (numeru IP). Certyfikaty podpisywane są przez zaufane ośrodki certyfikujące (np. GeoTrust). Każdy certyfikat ma swój klucz publiczny, który jest wykorzystywany w momencie pobrania certyfikatu przez przeglądarkę internetową do weryfikacji tego certyfikatu. Serwer także może zażądać od klienta uwierzytelnienia, aczkolwiek nie jest to konieczne, aby klient wysyłał do serwera swój certyfikat. Przeglądarka wysyła do serwera listę obsługiwanych przez siebie metod i funkcji mieszających a serwer wybiera spośród nich metodę najbezpieczniejszą i co najważniejsze – taką, która jest w stanie obsłużyć. Po takiej wymianie przeglądarka i serwer generują własne klucze sesji, będące wynikiem wykonania funkcji mieszających.
 


 

Obecnie w przeważającej większości stosuje się klucze 128-bitowe, których rozszyfrowanie jest praktycznie niewykonalne (jest możliwe teoretycznie). Sesje szyfrowanych połączeń są dzięki temu z powodzeniem wykorzystywane tam, gdzie ważna jest poufność przesyłanych danych.
 

Samo przesyłanie danych przy pomocy klucza SSL odbywa się następujących etapach: w pierwszym etapie dane są dzielone na niewielkie pakiety, które mogą zostać skompresowane dla obniżenia kosztu połączenia. Każdy pakiet otrzymuje swój indywidualny kod uwierzytelniający MAC (Message Authentication Code). Całość danych (czyli skompresowane dane i ich kody) są łączone. Następuje kolejno szyfrowanie połączonych danych, które dopiero w takiej postaci są wysyłane do sieci.

 

 

 
 

Infolinia: 0801 000 859 • e-mail:

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2003-2018 o12.pl sp. z o.o. Netlook.pl Hosting