Strona główna

 Kontakt  Pomoc
Szybkie zamówienie (krok 1)
 
 

Aspekty prawne: Gwarancja jakości świadczonych usług SLA

 

Strona główna

 

Oferty promocyjne

 

Aktualności

 

Hosting i serwery

 

   Serwery wirtualne

 

   Konta VDS

 

   Root serwery

 

   Opcje dodatkowe

 

Rejestracja domen

 

Certyfikaty SSL

  

Wsparcie techniczne

 

Rozliczenia i płatności

 

Kontakt z obsługą

 

Aspekty prawne

 

   Regulamin

 

   Gwarancja jakości

 

   Polityka bezpieczeństwa

 

   Polityka prywatności

 

   Netykieta

 

   Polityka antyspamowa

 

   Rozstrzyganie sporów

 

 

 

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)
Gwarancja Jakości Świadczonych Usług przez PROSCAPE - Netlook.pl

Gwarancja Jakości Świadczonych Usług przez PROSCAPE - Netlook.pl dotyczy każdego, kto w myśl Regulaminu PROSCAPE - Netlook.pl jest Klientem Usługodawcy oraz nie posiada żadnych zadłużeń finansowych wynikających z zawartych umów z Usługodawcą.

Gwarancja uptime'u wykupionej usługi

PROSCAPE - Netlook.pl zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby łączny czas dostępu do wykupionej przez Państwa usługi poprzez protokół HTTP wyniósł co najmniej 99,9% w skali opłaconego okresu abonamentowego. Ta gwarancja jest rozliczania jednorazowo w okresie abonamentowym na podstawie systemu kontrolnego PROSCAPE - Netlook.pl. Jeżeli procent czasu, przez jaki będą mogli Państwo korzystać z usług oferowanych przez PROSCAPE - Netlook.pl będzie mniejszy niż 99,9% w skali opłaconego okresu abonamentowego, i czas w którym nie mieli Państwo dostępu do naszych usług nie będzie wykluczony zgodnie z niżej prezentowaną listą wykluczeń, PROSCAPE - Netlook.pl zobowiązuje się do zwrotu kosztów abonamentu wykupionej przez Państwa usługi w kwocie proporcjonalnej do czasu, w którym nie mieli Państwo dostępu do usług lub usługa nie była świadczona, a który to dostęp jest gwarantowany na podstawie specyfikacji wykupionej usługi, Regulaminu PROSCAPE - Netlook.pl oraz niniejszego SLA. Aby otrzymać zwrot przedmiotowej kwoty abonamentu należy wysłać do PROSCAPE - Netlook.pl stosowne żądanie - adres do korespondencji w tej sprawie to ksiegowosc@netlook.pl, które zostanie rozpatrzone najpóźniej w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia tego żądania przez PROSCAPE - Netlook.pl.

Wykluczenia w gwarancji uptime'u:

Poniżej prezentujemy listę wykluczeń, które nie wpływają na pomniejszenie się statystyki łącznego czasu dostępu do usług, jeżeli wystąpią i nie wpływają na pomniejszanie się procentu, który opisuje czas dostępu do usług w czasie trwania okresu abonamentowego:

- sytuacje na które nikt nie ma wpływu, bez ograniczeń nakładanych przez jakiekolwiek organizacje czy rządy, w tym wojny, insurekcje, sabotaże, embarga, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, tornada, strajki, opóźnienia w transporcie, przerwy w działaniu łącz telekomunikacyjnych, awarie sprzętu, awarie oprogramowania, przerwy w dostawie prądu
- awarie łączy dostępowych do usług (np. przerwanie światłowodów, które łączą usługi z Internetem)
- awarie sprzętu, który pośredniczy w dostępie usługi wykupionej przez Klienta do Internetu, w tym awarie routerów, switchy, serwerów na których świadczone są usługi itp.
- zaplanowane lub niezaplanowane aktualizacje oprogramowania dotyczące sprzętu jaki udostępnia usługi, aktualizacje i wymiany sprzętu na którym świadczona jest usługa, w tym wymiany zasilaczy serwerów, dysków twardych, pamięci itp.
- awarie serwerów DNS, w tym serwerów DNS utrzymywanych przez PROSCAPE - Netlook.pl,
- ataki na sieć i łącza internetowe, które łączą platformy sprzętowe na których świadczone są usługi z Internetem,
- awarie spowodowane przez obsługę techniczną PROSCAPE - Netlook.pl lub osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną, wykonujące zadania z dyspozycji PROSCAPE - Netlook.pl lub dowolnego usługodawcy, w którym PROSCAPE - Netlook.pl współpracuje,
- sytuacje spowodowane przez działania klienta, które naruszają Regulamin PROSCAPE - Netlook.pl bez żadnych wyjątków.

Czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii serwerów lub braku dostępu do wykupionych przez Klienta usług

PROSCAPE - Netlook.pl zobowiązuje się do zareagowania w najkrótszym możliwym czasie na zgłoszenie użytkownika o awarii lub braku dostępu do usługi. Czas reakcji PROSCAPE - Netlook.pl na zgłoszenie problemu przez użytkownika wynosi maksymalnie 24 godziny, bez względu na porę oraz dzień, w którym nastąpiło zgłoszenie. W większości przypadków czas reakcji obsługi serwisowej PROSCAPE - Netlook.pl nie przekracza kilku-kilkudziesięciu minut, niemniej warunki SLA określają z nawiązką górne granice czasu reakcji. Wykupując dowolną usługę w PROSCAPE - Netlook.pl mogą mieć Państwo pewność, że cały czas czuwamy nad tym, aby Państwa usługa była dostępna oraz zawsze jesteśmy gotowi do pomocy, w przypadku gdy mają Państwo jakiekolwiek problemy z konfiguracją czy dostępnością usługi. Wszystkim naszym Klientom oferujemy bezpłatny dostęp do Całodobowego Centrum Pomocy Technicznej https://support.netlook.pl

Dodatkowe warunki:
Integralną częścią Gwarancji Jakości SLA PROSCAPE - Netlook.pl jest Regulamin PROSCAPE - Netlook.pl

 

 
 

Infolinia: 0801 000 859 • e-mail:

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2003-2017 PROSCAPE Netlook.pl Hosting