Porównanie wszystkich dostępnych planów hostingowych z oferty

o12.pl sp. z o.o. - Netlook.pl oraz przedstawienie warunków migracji

po między poszczególnymi planami hostingowymi.

 

UWAGA: JEDNA AKTUALNIE DOSTĘPNA DO ZAKUPU PRZEZ NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

OFERTA PLANÓW HOSTINGOWYCH TO OFERTA 6 Z PONIŻSZEJ LISTY.

 

 

OFERTA 1.

 

Oferta planów hostingowych dostępnych do 15 października 2005r.

HAPPY LOOK 50 MB / 3 GB limitu transferu miesięcznie / 0 MB MySQL - 55 zł

MINI LOOK 100 MB / 3 GB limitu transferu miesięcznie / 50 MB MySQL  - 61 zł

START LOOK 200 MB / 5 GB limitu transferu miesięcznie / 50 MB MySQL  - 70 zł

FIRE LOOK 300 MB / 7 GB limitu transferu miesięcznie / 50 MB MySQL  - 100 zł

BASIC LOOK 400 MB / 10 GB limitu transferu miesięcznie / 50 MB MySQL  - 135 zł

MAX LOOK 600 MB / 12 GB limitu transferu miesięcznie / 50 MB MySQL  - 175 zł

 

OFERTA 2.

 

Oferta planów hostingowych dostępnych od 15 października 2005r. do 3 kwietnia 2006r.

HAPPY LOOK 150 MB / 3 GB limitu transferu miesięcznie / 0 MB MySQL  - 55 zł

MINI LOOK 200 MB / 3 GB limitu transferu miesięcznie / 50 MB MySQL  - 61 zł

START LOOK 300 MB / 5 GB limitu transferu miesięcznie / 50 MB MySQL  - 70 zł

FIRE LOOK 400 MB / 7 GB limitu transferu miesięcznie / 50 MB MySQL  - 100 zł

BASIC LOOK 600 MB / 10 GB limitu transferu miesięcznie / 50 MB MySQL  - 135 zł

MAX LOOK 1 GB / 12 GB limitu transferu miesięcznie / 50 MB MySQL  - 175 zł

 

OFERTA 3.

 

Oferta planów hostingowych dostępnych od 3 kwietnia 2006r. do 4 czerwca 2008r.

EASY 300 MB / 3 GB limitu transferu miesięcznie / 0 MB MySQL  - 49 zł

STARTER 500 MB / 5 GB limitu transferu miesięcznie / 50 MB MySQL  - 79 zł

PERSONAL 1 GB / 8 GB limitu transferu miesięcznie / 50 MB MySQL  - 109 zł

BUSINESS 2 GB / 12 GB limitu transferu miesięcznie / 100 MB MySQL  - 159 zł

PRESTIGE 5 GB / 16 GB limitu transferu miesięcznie  / 200 MB MySQL - 199 zł

 

OFERTA 4.

 

Oferta planów hostingowych dostępnych od 4 czerwca 2008r. do 29 września 2011r.

EASY 500 MB / 3 GB limitu transferu miesięcznie / 0 MB MySQL  - 49 zł

STARTER 1 GB / 5 GB limitu transferu miesięcznie / 50 MB MySQL  - 79 zł

PERSONAL 2 GB / 8 GB limitu transferu miesięcznie / 50 MB MySQL  - 109 zł

BUSINESS 4 GB / 12 GB limitu transferu miesięcznie / 100 MB MySQL  - 159 zł

PRESTIGE 6 GB / 16 GB limitu transferu miesięcznie  / 200 MB MySQL - 199 zł

 

OFERTA 5.

 

Oferta planów hostingowych dostępnych od 30 września 2011r.

MICRO 1 GB / 5 GB limitu transferu miesięcznie / 0 MB MySQL  - 49 zł

SILVER 1.5 GB / 7 GB limitu transferu miesięcznie / 50 MB MySQL  - 79 zł

GOLD 2 GB / 11 GB limitu transferu miesięcznie / 100 MB MySQL  - 109 zł

ULTRA 4 GB / 16 GB limitu transferu miesięcznie / 200 MB MySQL  - 159 zł

PREMIUM 6GB / 21 GB limitu transferu miesięcznie  / 300 MB MySQL - 199 zł

 

OFERTA 6.

 

Oferta planów hostingowych dostępnych od 28 stycznia 2013r.

MICRO 1 GB / 10 GB limitu transferu miesięcznie / 0 MB MySQL  - 49 zł

SILVER 1.5 GB / 12 GB limitu transferu miesięcznie / 100 MB MySQL  - 79 zł

GOLD 2 GB / 16 GB limitu transferu miesięcznie / 200 MB MySQL  - 109 zł

ULTRA 4 GB / 21 GB limitu transferu miesięcznie / 400 MB MySQL  - 159 zł

PREMIUM 6GB / 30 GB limitu transferu miesięcznie  / 600 MB MySQL - 199 zł

 

 

Warunki zmiany obecnego planu hostingowego na inny:

 

Warunek 1. W przypadku trwania okresu abonamentowego

 

Bezpłatnie - migracja pomiędzy planami z oferty 1 na ofertę 2 lub z oferty 3 na ofertę 4,5 lub 6, pod warunkiem zmiany planu hostingowego na plan o takiej samej nazwie jak plan aktualnie posiadany (np. START 200 MB na START 300 MB) lub w przypadku migracji po między planami hostingowymi o takiej samej cenie (np. EASY 500 MB z oferty 4 na MICRO 1 GB z oferty 6)- dyspozycję zmiany planu hostingowego należy wydać otwierając w tej sprawie zgłoszenie w CentrumPomocyTechnicznej.pl

 

Płatnie (koszt to różnica w cenie nowego planu hostingowego i starego planu hostingowego) - z dowolnego planu z oferty 1 i/lub 2 na jeden z planów hostingowych w ofercie 5 lub po między planami hostingowymi w ofercie 5, pod warunkiem, że koszt nowego planu hostingowego jest wyższy niż koszt aktualnie posiadanego planu hostingowego (np. START 300 MB z oferty 2 na SILVER 1.5 GB z oferty 6, koszt dopłaty w tym wypadku wynosi 9 zł lub zmiana z MICRO 1 GB z oferty 6 na GOLD 2 GB z oferty 6 to koszt 60 zł).

 

Uwaga! Zmiana parametrów planu hostingowego w czasie trwania okresu rozliczeniowego nie powoduje przedłużenia okresu abonamentowego.

 

Warunek 2. Przy odnowieniu abonamentu na nowy okres rozliczeniowy

 

Możliwość zmiany aktualnie posiadanego planu hostingowego na dowolny plan hostingowy z oferty 6.

 

Procedura dokonywania zmian w planach hostingowych:

 

Dla zmian wymienionych w Warunku 1: Zmiany planów hostingowych należy zgłaszać poprzez Centrum Pomocy Technicznej (https://CentrumPomocyTechnicznej.pl)

 

Dla zmian wymienionych w Warunku 2: Dyspozycję zmiany planu hostingowego należy zgłosić poprzez kontakt e-mail z Działem Płatności firmy o12.pl sp. z o.o. (ksiegowosc@netlook.pl), po uprzednim otrzymaniu powiadomienia z Systemu Billingowego (https://billing.netlook.pl) o wygasaniu aktualnego abonamentu na serwer, wraz z podaniem przydzielonego w tym powiadomieniu tytułu płatności

 

o12.pl sp. z o.o. - Netlook.pl,